COACHING JA TYÖNOHJAUS

Onko työpaikallasi meneillään muutoksia tai epävarmuuden aika? Vievätkö tunteet työssä välillä vallan ja stressi iskee? Tuntuuko siltä, että on vaikeaa löytää kiireen keskellä se oleellinen tavoitteiden näkökulmasta? Tuntuuko siltä, että töissä ajattelusi jumiutuu välillä yhteen asentoon?

Toteuttimen Coaching  -palvelu tukee johtamistaitojen kehittämistä ja auttaa asiakasta hyödyntämään omia voimavarojaan tavoitteidensa saavuttamisessa.

Toteutamme sekä yksilö- että ryhmäcoachingia. Toteuttimen Tarjalla on ICF:n sertifiointi PCC, sekä Group & Team Coaching Diploma.

Mitä on coaching? Lue lisää ICF:n (International Coaching Federation) Suomen paikallisjaoston sivuilta tästä linkistä.

 

Työnohjauksessa puolestaan tarkastellaan ja jäsennellään ohjaajan avulla omaan työhön liittyviä kysymyksiä, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä. Toteutin on erikoistunut johdon ja esihenkilöiden työnohjaukseen.

 

Tyypillisiä tilanteita, joihin asiakkaamme ovat saaneet apua coachingista ja työnohjauksesta ovat oman jaksamisen ja ajanhallinnan haasteet,   esihenkilöroolin haltuunotto, oman johtamisosaamisen kehittäminen, työpaikan muutostilanteet, uudessa työpaikassa aloittaminen tai haasteet työyhteisön vuorovaikutuksessa.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

 

Asiakkailta  saamaamme palautetta:
"Itselleni tavoite oli saada tästä arjen tuki muutoksen toteuttamiseen, yhteistyön lisäämisen ja omaan jaksamiseen ja kehittymiseen. Tavoitteet täyttyivät hyvin."
"Omaan työhön liittyvien haasteiden "sanoittaminen" auttoi hahmottamaan niitä paremmin ja löytämään käytännön ratkaisuja"
"Ryhmäcoaching auttoi omassa työssä siten, että näiden tapaamisten aikana pystyin selkeyttämään oman toiminnan tavoitteita ja konkreettisia välineitä/työskentelytapoja tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi pystyin ymmärtämään missä muut menevät ja sain tärkeää perspektiiviä siinä suhteessa. Sain tukea muutoksessa ja sen läpivientiin."
"Iso kiitos koutsille! Vaikka itse en aina jaksanut tai asenne ei välttämättä ollut kohdallaan, oma asenteesi ja otteesi ja usko omaan tekemiseesi vei mukanaan. Näistä kokoontumisista sain aina uutta virtaa ja voimaa ja lisätsemppiä."
"Monta kertaa tulin paikalle ahdistuneena, mutta lähdin keveämmällä mielellä pois. Kiitos tästä!"
"Kirkasti tavoitetta ja antoi voimaa arkeen. Myös ryhmän tuki ja keskustelut tukivat omaa työtä"

Valmennustoteutin